Vårt tilbud

Er du utsatt for vold fra dine nærmeste?

Halllingdal Krisesenter tilbyr barn, kvinner og menn: 

et trygt, døgnåpent botilbud

- dagsamtaler

- etablere kontakt med hjelpeapparatet

- følge til offentlig hjelpeapparat

- samtaler over telefon

- oppfølging etter oppholdet