Aktuelle nettsteder

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201, www.rodekors.no/tvangsekteskap

Voldtekt eller seksuelle overgrep:
DIXI Ressurssenter: http://www.dixi.no/

BRIS, Buskerudregionens Incestsenter- et støttesenter mot incest og seksuelle overgrep: 32 04 58 00

Overgrepsmottaket i Buskerud: 32 26 90 00

FMSO, Fellesskap mot seksuelle overgrep: http://www.fmso.no/

Stine Sofies Stiftelse: http://www.barnerett.com

Vold mot funksjonshemmede:
Krisesentrenes tilbud til kvinner med funksjonshemning: http://www.krisesenter.com/materiell/pdf/vold_funksj.pdf

Prostitusjon:
Nadheim, senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Nadheim/

Ressurssenter for menn:
Reform - Ressurssenter for menn: http://www.reform.no/
Reform - mannstelefonen: 22 34 09 60