Har du behov for at noen hører på deg?

 
Mange barn og ungdom går med en hemmlighet som ingen kan få vite om. Kanskje er det noen voksne som sier det. Kanskje er det noen i din nære familie som sier det. Er du en av dem? Det hjelper å prate med noen voksne om det.

Du kan ringe til krisesenteret hele døgnet. Vi kan sammen prøve å finne løsninger for deg. Alle som jobber på krisesenteret har taushetsplikt.


Ring oss på døgnåpen telefon: 32075250