Velkommen til Hallingdal Krisesenter

Krise er et sterkt ord. Alt for mange "biter" problemene i seg og lider i stillhet. Mange barn lider også. Veien ut av et liv med mishandling kan virke bratt og lang. Man føler seg ensom for det ukjente. Dette er en tung bør og bære alene. Hallingdal krisesenter vil være med deg på veien til et liv i frihet og trygghet.

Hallingdal krisesenter har siden 1984 vært et tilbud til de som lever med vold i nære relasjoner, i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.

Formål:

- Hallingdal krisesenter skal gi hjelp til barn, kvinner og menn i mishandlings- og krisesituasjoner.
- Synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner
Hallingdal krisesenter arbeider etter målsettingen "hjelp til selvhjelp". Vi vil hjelpe deg i den vanskelige prosessen det er å gå ut av en relasjon preget av vold.

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud og kan tilby:
- et beskyttet botilbud og oppfølging til barn, kvinner og menn
- samtaletilbud til barn, kvinner og menn
- et tilrettelagt senter for funksjonshemmede og eldre

Ring oss på døgnbemanna telefon: 32 07 52 50